Quyền lợi của khách hàng

Cách thức thanh toán
Quý khách có thể lựa chọn giữa 2 hình thức thanh toán:
1. Thanh toán bằng chuyển khoản
2. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng - COD